Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

Filler

Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

 

Filler ฉีดฟิลเลอร์ (สารเติมเต็มและลดริ้วรอย)

Hyaluronic acid(HA)

เป็นสารเติมเต็มผิวตามธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยสูง ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการแพ้ก่อนทำการรักษา Hyaluronic acid ที่มีอยู่ในผิวตามธรรมชาตินั้นทำหน้าที่เก็บกักน้ำให้ผิวและรักษาช่องว่างเซลล์ผิวหนังเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณ HA จะลดลงทำให้ผิวแห้งกร้านและเกิดริ้วรอยได้ง่าย

 

ผลที่ได้จากการฉีด ฟิลเลอร์

Filler ริ้วรอยร่องลึกตื้นขึ้น ริ้วรอยเล็กๆ เลือนหายไป รอยหลุมสิวเต็มหรือตื้นขึ้น ริมฝีปากอิ่ม จมูกดูโด่งขึ้น มีหยดน้ำ

 

เมื่อไหร่จึงจะเห็นผล

เห็นผลการรักษาทันทีหลังทำเสร็จ และผลการรักษาอยู่ได้นาน 10-12 เดือน

 

เจ็บมากแค่ไหนการ ฉีด ฟิลเลอร์

การ ฉีด ฟิลเลอร์ ทำโดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก ความเจ็บจึงไม่มีมากนัก แต่จำเป็นต้องทายาชาบนผิวก่อนทำการ ฉีด ฟิลเลอร์

 

เพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นขณะทำการรักษา

แต่บางบริเวณอาจต้องใช้ยาชาฉีดร่วมด้วย เช่น บริเวณรอยร่องแก้ม ผลข้างเคียงของการ ฉีด ฟิลเลอร์ ที่พบได้คือหลังฉีดเสร็จบริเวณที่ฉีดจะมีอาการบวมตึงหรือแดงเล็กน้อยประมาณ 1-2 วัน แต่จะหายไปเองประมาณ 1-4 สัปดาห์

 

การฉีด ฟิลเลอร์ สามารถทำซ้ำได้กี่ครั้ง

การฉีด ฟิลเลอร์ สามารถกลับมาฉีดเพิ่มได้เรื่อยๆ เมื่อผู้รับการรักษารู้ว่า ฟิลเลอร์ เริ่มลดลง ฟิลเลอร์เป็นสารที่ใช้แล้วหมดไปไม่ตกค้างเป็นสารพิษในผิว ดังนั้นจึงฉีดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ

 

ฉีด ฟิลเลอร์ สุรินทร์ ริ้วรอยร่องลึกตื้นขึ้น ริ้วรอยเล็กๆ เลือนหายไป ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม

 

รีวิว Revieew ฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์ ฟิลเลอร์จมูก ฟิลเลอร์หน้าผาง ฟิลเลอร์คาง 

Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

รีวิว ฉีดฟิลเลอร์ ร่องใต้ตา by Juvederm Vobella, Restylane Vital Light

Filler

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

รีวิว ฟิลเลอร์ ร่องแก้ม

Filler

“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

Filler ….

Juvederm Ultra ……………………15,000.-/ 1cc.
Juvederm Ultra Plus …………….15,000.-/ 1cc.
Modeslis (ฉีดคาง) …………………..12,000.-/ 1cc.
Juvederm Voluma………………….17,000.-/ 1cc
Juvederm Vobella (ฉีดใต้ตา)…… 18,000.-/ 1 cc.
Restylane Skin Booster…………16,000.-/ 1 cc.