carboxy

 

Carboxy Therapy

Carboxy ขจัดทุกปัญหาชั้นไขมัน ด้วยการฉีดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
การลดไขมันเฉาะที่ ด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าชที่ละลายน้ำได้ดี สะลายตัว และถูกกำจัดออกไป

 

หลักการทำงาน Carboxy

1. ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จะทำลายเซลล์ไขมัน
2.จะทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดในบริเวณนั้น ทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นได้มากขึ้น ออกซิเจนมีเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนเซลล์ไขมันที่ลดลงและเนื้อเยื่อผิวหนังกระชับตึงตัวขึ้น

 

บริเวณที่นิยม carboxy

1. ต้นขา ต้นแขวน น่อง
2. หน้าท้อง

ระยะเวลาในการทำ carboxy

ใช้เวลาในการฉีด 5-10 นาที/จุด(ทำได้เร็วสุดวันเว้นวัน)
ราคา 1,000 บาท/ครั้ง
คอร์สละ 7,000 บาท/20 ครั้ง

 

          Carboxy  ปัญหาใหญ่ของสาว ๆ ต้องหนีไม่พ้น

ไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นไขมัน ต้นขา ต้นแขวน น่อง หน้าท้อง เป็นสิ่งที่สาวๆกังวน แต่ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าเลือกใช้ Carboxy ธาราริน คลินิกสามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาไม่วาจะเป็น ธาราริน ขอนแก่น ธาราริน มหาสารคาม ธาราริน ร้อยเอ็ด ธาราริน สุรินทร์ ด้วยวิธีการรักษาที่เรียกว่า Carboxy THERAPY จะช่วยขจัดทุกปัญหาชั้นไขมัน

Carboxy

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”