สาขา

สาขาขอนแแก่น

ตรงข้ามตลาดจอมพล ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
1/76 หมู่ที่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043 235 550
มือถือ 093 096 0827
Line Id : tararinkkn

Google maphttps://goo.gl/chwNdS

สาขามหาสารคาม

หน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาล 90,92 ผังเมืองบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043 725 194 , มือถือ 093-096-0829
Line Id : tararinmsk

Google maphttps://goo.gl/bksZAo

สาขาร้อยเอ็ด

เยื้องร้อยเอ็ดพลาซ่า 80/3-80/4 ถ. เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043 515 015 , มือถือ 093 096 0828
Line Id : tararinroiet

Google maphttps://goo.gl/c7rPdC

สาขาสุรินทร์

ธาราริน คลินิก 173-174 หมู่ที่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044 515 454 , มือถือ 098 002 6735
Line Id : tararinsr

Google maphttps://goo.gl/DBmSUL

ธาราริน คลินิก สาขาสุรินทร์