“เลเซอร์กำจัดขนถาวร” Long Pulse ND Yag Laser

……เส้นขนบน ผิวหน้า ขนหนวด ขนหน้าแข้ง ขนหน้าอก และตามเรือนร่างบริเวณอื่นๆ รวมถึง จุดซ่อนเร้น ล้วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในแต่ละคนจะมีปริมาณมาก น้อย แตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะทางพันธุกรรม บางครั้งการมีเส้นขนมากจนเกินไป อาจทำให้ ขาดความมั่นใจ มีผลเสียต่อด้านจิตใจ และบุคลิกภาพได้

เลเซอร์กำจัดขนถาวร

“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

          การรักษาในปัจจุบัน สามารถ “กำจัดขนถาวร” ได้โดยการทำเลเซอร์ โดยครื่องเลเซอร์จะสามารถทำลายต่อมที่รากขน ซึ่งผลิตเม็ดสีเมลานินที่สามารถดูดซับแสงเลเซอร์ และเปลี่ยนเป็นความร้อนทำลายต่อมรากขนได้  Long Pulse ND YAG ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เป็นเลเซอร์ กำจัดขน ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง แตกต่างจากเครื่องเลเซอร์กำจัดขนชนิดอื่น ๆ ซึ่งมักได้ผลน้อย และเกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนัง ทำให้เกิดการแสบร้อนได้ง่าย โดยเครื่องเลเซอร์มีความพิเศษคือ สามารถปรับระดับความลึกของตำแหน่งที่ต้องการรักษา ตามขนาดเส้นขน ทั้งขนแข็ง และขนอ่อน ค่าพลังงานที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการติดตามผลได้ดีมาก

 

“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ต้องทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร กี่ครั้ง? และบ่อยแค่ไหน?

          การทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร นั้น “ทำเดือนละ 1 ครั้ง” และต้องทำต่อเนื่องกัน อย่างน้อย 5-8 ครั้ง (หรือมากกว่านั้น ขึ่นอยู่กับแต่ละคน) เนื่องจาก เส้นขนมีทั้งระยะเจริญ และระยะพักตัว บางคนอาจมีระยะพักตัวค่อนข้างนาน จึงทำให้ขนลดลงชั่วขณะ แล้วมีเกิดใหม่ได้ในภายหลัง ความถี่ในการรักษาของแต่ละคน และแต่ละตำแหน่ง จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ Hair Cycle ณ พื้นที่นั้นๆปริมาณเส้นขน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านฮอร์โมนและพันธุกรรม ความถี่ และความต่อเนื่องในการรักษา

กำจัดขน รักแร้ ขนหนวด

กำจัดขนถาวร รักแร้ ขนหนวด

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

ผลลัพธ์จากการ เลเซอร์กำจัดขนถาวร

          หลังการทำเลเซอร์ รากขนจะผลัดหลุดออกมา ภายใน 7 วัน หลังจากนั้น ให้รอจนมีเส้นขนชุดใหม่ งอกขึ้นมา จึงมารับการรักษา ในครั้งถัดไปได้ หลังการรักษาด้วยเลเซอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นขนจะลดปริมาณลงในแต่ละครั้ง ครั้งละประมาณ 30 % และมีขนาดเส้นขนที่เล็กลง ตุ่มขนเรียบเนียนขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรักแร้ จะช่วยให้เหงื่อและกลิ่นลดลงด้วย

 

กำจัดขนเครา ขนขา ขนแขน ขนที่หลัง

กำจัดขนเครา ขนขา ขนแขน ขนที่หลัง

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”

ค่าบริการ เลเซอร์กำจัดขนถาวร

0603 hair removal laserค่าบริการ

เลเซอร์กำจัดขนถาวร ที่ไหนดี?

          กำจัดขนถาวร ที่ไหนดี ต้องที่ ธารารินคลินิกTararin Clinic” ตอนนี้ 4 สาขา ได้แก่ ขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์