“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

Meso Fat Body

Meso Fat Body เป็นกระบวนการเร่งเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดยใช้ตัวยาแบบฉีด ที่มีสารสกัดจากถั่วเหลืองและวิตามินหลายชนิดเข้าไปยังบริเวณที่มีการสะสมของไขมันทำให้เซลล์ไขมันมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป
1. ทำให้การสะสมของไขมันลดลง
2. เป็นการกระตุ้นให้ไขมันที่สะสมอยู่สลายออกเป็นของเหลว สลายออกเป็นไขมันเหลวแล้วถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ
3. เริ่มเห็นผลในสัปดาห์ที่ 2 หลังการฉีดเป็นต้นไป
Meso Fat Body สามารถเลือกรับบริการในตำแหน่งใดก็ได้ เช่น ลดไขมันหน้าท้อง, เอว ,ลดไขมันต้นขา 2 ข้าง ,ท้องแขน 2 ข้าง ,สะโพก + ก้น
รวมทั้งไขมันสะสมที่แผ่นหลัง

ค่าบริการ

Meso Fat Body 2,000.- / ครั้ง
Meso Fat Body คอร์ส 10,000.- / 6 ครั้ง

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”