Varicose Vein

“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

VARICOSE VEIN รักษาเส้นเลือดขอด

Varicose Vein การ รักษาเส้นเลือดขอด ฉีดยาเข้าเส้นเลือดที่ขอด(ในกรณีขนาดมากกว่า 3 มิลลิเมตร)
ขา 1 ข้าง ครั้งละ 1,000,คอร์ส 5,000/6 ครั้ง
ขา 2 ข้าง ครั้งละ 2,000,คอร์ส 10,000/6 ครั้ง

ยิงเลเซอร์ Long pulse ND Yag (กรณีเส้นเลือดขนาดเล็ก)
ขา 1 ข้าง ครั้งละ 2,000,คอร์ส 10,000/6 ครั้ง
ขา 2 ข้าง ครั้งละ 4,000,คอร์ส 20,000/6 ครั้ง

 

หมายเหตุ
ฉีดยา 2 อาทิตย์ / ครั้ง
ยิงเลเซอร์ 4 อาทิตย์ / ครั้ง

 

Varicose Vein รักษาเส้นเลือดขอด จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หรือ จังหวัดใกล้เคียง

 

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคล”